Prosinec 2013

Duch

1. prosince 2013 v 20:55 | Levianth
Povstal duch z prachu věčné slávy,
Aby přidal požehnání mé armádě.
Výprava mrtvých mužů může začít.
Nasedněte na koně složených z kostí
A překonejte vichry na nejodlehlších horách.
Propůjčte si křídla temných andělů,
Ať nezpomalí vás žádné překážky.
Jen vy, vy jediní
Můžete najít poslední úkryt našich nepřátel.
Pozvedněte meče ve jménu mého jména.
Požehnání krutých sil
Ovládne naše myšlení.

Hurá do boje.